A Vedic hymn for peace

Yajurveda, 36, 17

oṃ dyauḥ śāntirantarikṣaṁ śāntiḥ |

pṛthivī śāntirāpaḥ śāntiroṣadhayaḥ śāntiḥ |

vanaspatayaḥ śāntirviśvedevāḥ śāntir-brahma śāntiḥ |

sarvam śāntiḥ śāntireva śāntiḥ sāmā śāntiredhiḥ |

oṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ||

Translation

O Lord, may there be peace/harmony in the atmosphere |

… and on earth, may there be peace in the waters, peace in/from the medicinal herbs |

… peace in/from the vegetation-rich trees, peace to all gods/celestial beings, to the Supreme being |

May there be peace in everything, everything be full of peace and peace pervade everywhere |

Om, peace, peace, peace! ||